Đơn Xin Tham Gia Hệ Thống Đại Lý/ Nhà Phân Phối Chính Thức

Khu vực kho cần đảm bảo những yêu cầu sau: Tránh mưa, ẩm mốc, tránh nắng trực tiếp chiếu vào, sắp xếp đúng quy định tránh gây hư hại sản phẩm.
X